Refine your search


You are not logged in Show Basket
  Home     Advanced Search     Back  
Catalogue Search Results

You searched: |  Any field = THS,  |  Item type = THS,  | 
Results: 4168 found in 0.084 seconds

 
Title
Author
Publisher Edition
Shelf
At
0
Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlşkin Tutumları /
Near East University, 2017 . WY100 .D89 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
The Relationship Between Green Archıtecture And Adaptive Façade design Technology /
Near East University, 2017 . NA2542 .M64 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Bir Üniversite hastanesinde Yatan geriatrik Düşme Riskinin Belirlenmesi /
Near East University, 2017 . WT100 .S27 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Öğrencilerin Problemli İnternet Kullanım Durumları Ve Siber Zorbalık Davranışlarına İlşkin Görüşlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi /
Near East University, 2017 . WY113 .Y55 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Sosyal Bilgiler Dersinin eğitim Yönetim Kavramını Kazandırmasına İlşkin Öğretmen Görüşleri /
Near East University, 2017 . LB2938 .C48 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Characterization,Solubility,hemocompatibility Tests Of Polyethylene Glycol Dımethacrylate Coated Silk Fibers /
Near East University, 2017 . TS1540 .Z67 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Machine Learning Techniques For Breast tıssue Classıfıcation /
Near East University, 2017 . QD96 .B87 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Affective Computing İn Bci Applications; EEG-Based Emotion Recognition, Feature Extraction And Classification Through Bidimensional And Nonlinear Techniques /
Near East University, 2017 . WL335 .O95 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
belediye Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Farkındalığını Artırmaya Yönelik Geliştirilen Programın Etkililiği /
Near East University, 2017 . LC5257 .K83 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
0
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylere Beceri Öğretiminde kullanılan Yöntemlerin Etkililiği :Betimsel Değerlendirme Ve Meta -Analiz /
Near East University, 2017 . LC4601 .S46 2017 NEU Library[Reserve Section] (2)
Available
Quick search
Term:
Full phrase Any word

<<

<

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

>

>>

Results 4021 - 4030 of 4168 records.
New search | Back to the last search


NEAR EAST UNIVERSITY GRAND LIBRARY +90 (392) 223 64 64 Ext:5536. Near East Boulevard, Nicosia, TRNC
This software is developed by NEU Library and it is based on Koha OSS
conforms to MARC21 library data transfer rules.